Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

De cyane gemeente

Maandag, 02 Juli 2018
De cyane gemeente.
De laatste jaren is een nieuwe generatie gemeentesecretarissen aan het invoegen in gemeenteland. Bevlogen, atypische leiders, die vanuit een sterke ambitie en een heldere visie bouwen aan een droom: “een gemeentelijke organisatie waar de bedrijfsmatigebasis op orde is, waar mensen werken vanuit uniciteit en eigenaarschap en waar de dienstverlening excellent is”. Last but not least is er de expliciete wens om burgers en bedrijven echt te binden en samen te ontwikkelen. Geen monopolist, maar multipolist. Niet alleen in woord, maar ook in daad.

“Reinventing Organizations”
In de bestseller van Frederic Laloux, wordt de evolutie van organisaties op krachtige – en doeltreffende
wijze beschreven. Iedere fase van evolutie of ontwikkeling is gekoppeld aan een kleur en een beschrijving van de kenmerken en thema’s die passen bij die fase. Hierbij is er geen sprake van goed of fout. Het doel is om te duiden in welke ontwikkelfase men zit en wat de next step kan zijn in de ontwikkeling. Maatwerk bieden betekent in onze adviespraktijk vooral kiezen voor interventies die aansluiten bij de ontwikkelfase waarin een organisatie zit. Dit draagt bij aan het succesvan de verandering. Klant blij, wij blij!

Zegeningen uit het verleden
Roodgekleurde gemeenten waar macht en directieve sturing centraal staan zien we nog maar zelden. Een systeem gebaseerd op hiërarchie of alleenheerschappij van een manager is ook niet meer houdbaar in deze tijd. Ondanks dat in tijden van crisisbeheersing deze stijl nog best gepraktiseerd wordt zie je dat professionals, burgers en bedrijven het als basisconcept eenvoudigweg niet meer accepteren.

Amberkleurige gemeenten verliezen langzaam maar zeker terrein. De ouderwetse, in zichzelf gekeerde, op protocollen en regels functionerende organisaties of afdelingen, verliezen hun grip op burgers, bedrijven en medewerkers. Buiten het feit dat er ook goede elementen vanuit amber voortkomen, is het 5 voor 12 voor gemeenten, die soms onbedoeld nog dominant in deze staat verkeren.

De basis op orde, ofwel een geoliede machine, refereert aan de kleur oranje, waarbij de machine als
metafoor wordt genoemd. Processturing en -optimalisatie, management by objectives en innovatie zijn thema’s waarop onder andere geïnvesteerd wordt. In steeds meer gemeenten is dit het geval of is men hard aan het werk dit te realiseren.

Professionals die werken vanuit uniciteit en eigenaarschap zijn termen die passen bij de ontwikkelfase
die gekoppeld wordt aan de kleur groen. In groene organisaties worden oude structuren afgebroken en ingeruild voor samenwerkingsverbanden waarin zelforganisatie gestimuleerd wordt. Dit werkt alleen als de werkvloer ook daadwerkelijk beslissingen mag en kan nemen en er geïnvesteerd wordt op empowerment, cultuur en het motiveren van professionals. Het oranje fundament wordt in deze fase overigens niet overboord gegooid. Er wordt op voortgebouwd.

Zelfsturing als cyane oplossing?

Echter de maatschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel en gemeenten voelen dat ze als organisatie moeten meebewegen op het ritme van de tijd. Netwerkorganisaties, organisch veranderen, anders organiseren, terug naar de bedoeling, ontmanagen, van systeemwereld naar leefwereld zomaar een greep uit de ambities die wij bij onze klanten zien. Gemeente zoeken naar een nieuw evenwicht: gevat in de kleur cyaan. Het antwoord ligt in het met elkaar ontwikkelen op drie thema’s: zelfsturing, heelheid en evoluatieve doelen.

Vanuit groen is de basis gelegd voor het toewerken naar zelfsturing. Dit kan de vervolgstap op zelforganisatie zijn. De term heelheid lijkt wat zweverig, maar is knetterhard en houdt in dat het zakelijke masker af gaat bij professionals en dat er vanuit een veilige en open sfeer ruimte ontstaat om verbeelding, creativiteit en intuïtie in te zetten om te komen tot collectieve resultaten. De meest wezenlijke opdracht is gelegen in het neerzetten en najagen van een verbindend en vooruitstrevend doel

dat samen tot stand komt. Dit gaat vele malen verder dan alleen goede diensten leveren. We spreken hier over een lokale overheid die maximaal in verbinding staat en samenwerkt met haar omgeving. De stap van monopolist naar multipolist is groot en spannend. We zien de beweging mondjesmaat ontstaan en constateren ook dat er nog veel werk te verzetten is.

In co creatie meereizen…
Wij krijgen veel energie van de gesprekken en ambities die we horen tijdens gesprekken met de nieuwe
leiders. De ambities van gemeenten om toe te werken naar cyaan samenwerken en organiseren is vooruitstrevend en tegelijkertijd haalbaar! De inzichten uit Reinventing Organisations helpen ons om in co-creatie met klanten de juiste interventies op het juiste moment in te zetten en hen te begeleiden tijdens hun ontwikkelreis. Of dit nu verandermanagement, sturings- en procesvraagstukken, creatieve
leeroplossingen of teamontwikkeling, wij gaan de uitdaging graag aan.

MG
Blog
Dinsdag, 17 December 2019De gamingbril deel 2: indicatoren en targets
De gamingbril deel 2 indicatoren en targets
Scoreborden op kantoor “Als vakidioot bekijk ik de wereld door een gamingbril. Dat ontdekte ik onlangs toen een nieuwe collega mij vroeg om mijn gedachtegang te expliciteren. Irritante vraag. Maar oh zo leerzaam.” Om nog eens terug te komen op die gaming-bril. Ik zie overal ...
Vrijdag, 11 Oktober 2019De gamingbril deel 1: spelregels
De gamingbril deel 1 spelregels
Spelen met regels Als vakidioot bekijk ik de wereld door een gamingbril. Dat ontdekte ik een tijd geleden toen een nieuwe collega mij vroeg om mijn gedachtegang te expliciteren. Irritante vraag. Maar oh zo leerzaam. Ik zie in elk organisatievraagstuk een spelontwerp, ik zie in ...
Donderdag, 4 Juli 2019Storytelling
Storytelling
Vers van de Persing: hoe storytelling helpt bij een optimale verbinding met je publiek Ik zie ze in volle verwachting voor mij zitten; de volwassen heren die in het dagelijks leven minimaal honderd man technisch personeel aansturen. De vraag die ze bezig houdt: hoe brengen we in ...
Vrijdag, 1 Juni 2018Muziek als ontwikkelinstrument
Muziek als ontwikkelinstrument
‘Er zit echt muziek in dat team’ ‘Deze strategie is te weinig afgestemd op de omgeving’ ‘Hier wordt harmonieus samengewerkt’ Je hoeft geen conservatorium gedaan te hebben, om de muzikale metaforen in deze uitspraken te ontdekken. Metaforen die ik graag gebruik, omdat ...
Dinsdag, 15 Mei 2018Invoegen
Invoegen
Natuurlijk bestaat er een verband tussen sociaal invoegen en invoegen op de snelweg. Netjes ritsen en natuurlijk inblenden gaan hand in hand. Doorrijden tot aan het eind van de vluchtstrook en dan nog even snel ertussen piepen, staat gelijk aan de laatbloeiers die op het eind ...
Dinsdag, 1 Mei 2018Pijn leidt tot Resultaat
Pijn leidt tot resultaat
Ontwikkelen is niet altijd makkelijk. Ontwikkelen doet zelfs een beetje pijn. Veranderen ook. Je wordt immers uitgedaagd uit je comfortzone te stappen. Een paar jaar geleden besloot ik dat het tijd werd mijn eigen gemakscirkel te verlaten. Elke maand iets dikker worden moest ...
Zondag, 22 April 2018Het Feest van de Beginnersgeest
Het feest van de beginnersgeest
Niki Terpstra had het volgende liedje in zijn hoofd op weg naar de winst in de Ronde van Vlaanderen 2018: "Ik bouwde op, ik bouwde op, ik bouwde op. Heel het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde, de liefde voor de koers." Het was niet echt genieten voor hem, want hij ...
Donderdag, 1 Maart 2018Team van de Toekomst
Team van de toekomst
Niet loslaten, maar anders vasthouden… Getriggerd door een titel die is aangedragen via de NVVB (De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken) zat ik peinzend in mijn auto na te denken over deze term. Terwijl de regen hard op mijn voorruit tikt, besef ik dat we naast de ...
Donderdag, 1 Februari 2018Bendable Brain
Bendable brain
“Associëren, fantaseren, connecties maken, vergroten, vertellen, verzinnen, maken, breien, overtuigen, scanderen, lachen, genieten, ontdekken, vrij, onbegrensd en magisch…. het brein dat elk kind heeft en elke bestuurder wenst.” Het brein dat elk kind heeft en elke leider ...
Donderdag, 1 Februari 2018You're worth the trust
Youre worth the trust
Dus… Ok. Ik huur je in. Ik betaal je een groot bedrag en jij levert waarvoor ik je betaal. Deal! Laten we ‘t samen voorbereiden. We? oh, ok. Ik maak dan speciaal voor jou een opzet, zodat je begrijpt wat ik bedoel. Ja fijn. Dan kan ik je feedback geven op jouw stuk. Feedback? ...
Zondag, 21 Januari 2018Spiegel
Spiegel
"In oktober 2015 hadden we onze ‘leidinggevenden’ bijeenkomst – in de ochtend een kijkje van buiten naar binnen (wat gebeurt er in de markt en wat verwacht de markt van ons?) en in de middag onze hoofdact van de dag: ‘ de spiegel’, powered by Pia! Veel stof tot ...
Net een beetje anders....
DINGDONG.DESIGN